Forandringsrommet

Yoga - Yogaterapi - Lydhealing

   "In the face of manipulation we learned to hide while appearing to respond."                                                John P. Conger

 

 

 

Jeg tilbyr individuell terapi (monodrama), og terapi/selvutvikling i psykodramagrupper, se grupper, samt terapi kombinert med yoga. Bestill time her.

 

 Monodrama/individuell terapi:

 

I individuell terapi bruker jeg en kombinasjon av samtaleterapi og dramatisering, og jeg bringer også inn elementer fra yoga, spesielt i oppvarmingen, - for at vi skal være i kontakt med oss selv og få tilgang til vår spontanitet før vi begynner å dramatisere. Monodrama er psykodramatiske metoder brukt i individuell terapi, og vi oppnår de samme fordelene som i psykodrama men uten gruppen. (Les mer om gevinstene lenger ned.) Klienten, og noen ganger terapeuten, går inn i rollene. Møtet mellom klient og terapeut står sentralt i monodrama. Hvis du ønsker å jobbe aktivt med å utvikle deg på noen områder i livet, hvis du trenger å jobbe med dine relasjoner, eller du trenger hjelp til å sortere eller komme gjennom vanskelige utfordringer i livet, - da kan monodrama være noe for deg. Her er noen konkrete eksempler på hva vi kan jobbe med i monodrama:

 

 • relasjoner/kommunikasjon
 • stress/ubalanse
 • repeterende mønstre/nye vaner
 • selvdestruktivitet/skyggesider
 • selvfølelse/utnyttelse av ressurser
 • kropp/seksualitet/kjærlighet
 • avhengighet/medavhengighet
 • livsstil

 

Jeg ønsker å tilby min kompetanse og tilstedeværelse, samt en lyttende, spørrende, og helhetlig tilnærming til dine tema. Ta kontakt her for spørsmål eller bestilling. Eller du kan ringe 918 45 361 for en uforpliktende samtale, så kan vi bli enige om vi vil møtes, og om vi vil jobbe sammen. Det er kort ventetid på individuelle konsultasjoner.

 

 

Fordeler med psykodrama som metode:

 

 • Psykodrama er handlingsbasert, og vi kommer derfor raskt til kjernen.
 • Du får tilgang til tanker og følelser på et annet nivå enn hvis vi bare sitter og snakker.
 • Du får tilgang til fortrengte følelser og til håp gjennom å spille ditt levde og ulevde liv.
 • Du får vise fram og får aksept for din sannhet.
 • Vi bruker kroppen og får dermed tilgang på "skjult" informasjon.
 • Terapeuten veileder deg slik at du finner svarene i deg selv.
 • Du kan få testet nye handlinger på et ufarlig sted før du bringer det ut i livet.
 • Da kan du utvikle dine roller, oppleve større tilstedeværelse, og delta på flere arenaer i livet.
 • Du får muligheten til å forløse fortrengte følelser og jobbe gjennom tidligere erfaringer, noe som har en rensende effekt.
 • Da får du igjen bedre kontakt med din spontanitet og kreativitet, og ditt autentiske selv.
 • Møtene som oppstår og støtten fra gruppa har en uvurderlig verdi i seg selv. Det er gjennom samhandling med andre at vi skaper oss selv.

 

Så hva er psykodrama:

 

Psykodrama er først og fremst gruppeterapi, men metodene (aksjonsmetodikk) kan også brukes i individuell terapi (monodrama), coaching, veiledning, selvutvikling, konflikthåndtering, og på mange andre områder. Selve psykodramaet er delt inn i tre faser. Først har vi en oppvarmingsfase. Så en spillfase hvor en av gruppedeltagerne spiller ut sitt drama med hjelp fra de andre gruppedeltagerne. Etterpå deler de som vil hva de selv kom i kontakt med gjennom dramaet. Hjørnesteinen i psykodrama er rollebytte, noe som bidrar til at du får nytt perspektiv på dine tema. Scenen fungerer som en treningsarena, og du må selv ta med deg lærdommen ut i livet. Hva du deler og hva du er med på er helt opp til deg.

 

Se psykodrama enkelt forklart av Vicky Kroviak (en amerikansk terapeut) her!

 

 

Generelt:

 

All terapi i Forandringsrommet skjer i tråd med yrkesetiske retningslinjer fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). Både terapeut og gruppedeltagere har taushetsplikt.

 

Om grunnleggeren av psykodrama, Jacob Levy Moreno (1889 - 1974):

 

Moreno var en opprinnelig rumensk psykiater. Han utdannet seg i Wien men dro videre til New York, hvor han grunnla det psykodramatiske behandlingssenteret Beacon Hill i 1936. Han oppfant psykodrama etter å ha blitt inspirert av barns rollelek, og dette var den første formen for gruppeterapi. Moreno forsto at forandring kan føles truende, og det var derfor han oppfant en scene hvor vi kan prøve ut forskjellige måter å agere på, uten at det får direkte konsekvenser. Moreno var en ukonvensjonell type som var veldig opptatt av møtet mellom mennesker, også når det gjaldt klient og terapeut. Han mente at vi alle har ubegrenset med spontanitet og kreativitet i oss. Og at vi har evne til å skape oss selv, og ta fullt ansvar for eget liv.

 

 Copyright © 2014 Forandringsrommet / Renée Jakobsen, Org.nr. 913 643 720                                                                                                                                          Design og utvikling: Morten Lund Hansen / MinPixel